ප්‍රතිපත්ති පිටු පාඨය

කොන්දේසි

කිසිදු පූර්ව දැනුම් දීමකින් තොරව මෙම වෙබ් අඩවියේ ඇති ඕනෑම තොරතුරක් ඉවත් කිරීමේ බලය ආසියා සුරැකුම්පත් ආයතනය සතුය.

ආසියා සුරැකුම්පත් ආයතනය මෙම වෙබ් අඩවිය හෝ එහි අන්තර්ගත කරුණු සම්බන්ධයෙන් කිසිදු නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොදරයි. එමෙන්ම මෙම වෙබ් අඩවියේ සඳහන් කිසිදු කරුණක් ඔබට ලබාදෙන උපදෙසක් ලෙස අර්ථකතනය නොකරයි.

ආසියා සුරැකුම්පත් ආයතනය, එහි නිලධාරීන්, අධ්‍යක්ෂකවරුන් සහ සේවකයන්ද ඇතුළුව කිසිදු අයෙක් ඔබ විසින් මෙම වෙබ් අඩවිය භාවිත කිරීම නිසා පැන නඟින වක්‍රකාරයේ, වැඳගත් හෝ විශේෂ වගකීමකට බැඳී නොසිටී.

ඔබ මෙතැන් සිට, මෙම නියමයන්හි කිසියම් විධි විධානයක් ඔබ උල්ලංඝණය කිරිම සම්බන්ධව ඕනෑම ආකාරයකින් පැන නඟින හෝ සියලු වගකීම්, පිරිවැය, ඉල්ලීම්, ක්‍රියා කිරීමට හේතු, හානි පැනවීම් සහ වියඩූම්වලින් ආසියා සුරැකුම්පත් ආයතනයට උපරිම ලෙස වන්දි ගෙවිය යුතුය.

ඕනෑම නීතියක් යටතේ මෙම නීති හා රෙගුලාසි අවලංගු යැයි හැඟී ගියහොත්, අනෙකුත් සංශෝධනයන්ට බලපෑමක් නොවන පරිද්දෙන් එවැනි නිතී රෙගුලාසි ඉවත් කර දමනු ලැබේ.

ආසියා සුරැකුම්පත් ආයතනයට සුදුසු යැයි හැඟෙන ඕනෑම මොහොතක මෙම කොන්දේසි වෙනස් කිරිමේ හැකියාව පවතී. මෙම නීති හා රෙගුලාසි ශ්‍රී ලංකා නීතියෙන් පාලනය වේ.

 

ආරක්ෂක ප්‍රතිපත්තිය

මෙම පිටුව මඟින් ඔබව දැනුවත් කරනු ලබන්නේ මෙම අඩවිය භාවිත කරන අයගේ පෞද්ගලික තොරතුරු රැස් කිරීම, භාවිත කිරීම හා හෙළිදරව් කිරීම පිළිබඳ ප්‍රතිපත්තීන්‍ ය. අප විසින් භාවිටූ කරනුඅ ඔබේ පෞද්ගලික තොරතුරු යොදා ගනු ලබන්නේ වෙබ් අඩවිය සංවර්ධනය කිරීමට පමණි. මෙම වෙබ් අඩවිය පරිශීලනය කිරීම තුළින් ඔබ දත්ත රැස් කිරීමට සහ අපගේ ප්‍රතිපත්තිවලට අනුගතව තොරතුරු භාවිත කිරීමට එකඟ වේ. මෙම වෙබ් අඩවියේ ප්‍රදර්ශනය කරනු ලබන වීඩියෝ සහ අනෙකුත් අන්තර්ගතයන් ආසියා සුරැකුම්පත් සමාගමේ දේපලක් වන අතර ඒවා යළි නිපදවීම තහනම් වේ.

 

වගකීමෙන් මිදීමේ ප්‍රකාශය

මෙම මූල්‍ය සාක්ෂරතා වැඩපිලිවෙල වෙනුවෙන් සපයා ඇති අන්තරගතය, තොරතුරු ලබාදීමේ අරමුණින් පමණක් වන අතර කිසියම් ආයෝජන කටයුත්තක් සඳහාම විශේෂයෙන් සැපයූ උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිව යුතුය. මෙම සටහන නිරන්තරයෙන් යාවත්කාලීන නොවන අතර එමනිසා ඇතැම් තොරතුරු වර්තමාන තත්ත්වයට වඩා වෙනස් විය හැකිය. ආයෝජනය කිරිම තුල සැලකිව යුතු අවදානමක් ඇත. එමනිසා අප ආයෝජකයන්ව දිරිමත් කර සිටින්නේ ආයෝජන තීරණ ගැනීමට පෙර ඔවුන්ම සොයා බැලීමත්, ඔව්න්ගේ මූල්‍ය උපදේශකවරුන්ගේ අදහ්ස් විමසීමත් යෝග්‍ය වන බවය මෙහි සඳහන් තොරතුරු හුදෙක් අධ්‍යාපනික අරමුණින් පළ කළ ඒවාය. එමනිසා ඒවා ඔබගේ නෛතික සහ මූල්‍ය උපදෙස්වලට හෝ සුවිශේෂී වෙළඳ හා ආයෝජන කටයුතු සඳහා ආදේශක නොවේ

Top